PROFILINK CLASSIC

Profilink Classic

Използването на профили от тази система Profilink Classic за производството на вашите прозорци и врати ви гарантира икономично решение за енергоспестяване с добри показатели. Профилите Classic са със следните технически показатели:

    • 4-камерна система
    • 60мм широчина на профила
    • Коефицент на топлоизолация на профила Uw = 1,4 W / (m2 . K)